Ockhams scheermes en parsimonie

In menselijke communicatie, en dus ook onder wetenschappers, heeft taal die het simpelst is en het meest doet begrijpen de voorkeur ten opzichte van moeilijke taal die verhult.

Dat is kort gezegd de betekenis van de termen Ockham’s scheermes en parsimonie.

Onder (sociale) wetenschappers heeft dit principe de laatste decennia nogal aan waarde verloren.

Dit verminderde dramatisch de helderheid in taalgebruik in publicaties en debatten onder journalisten, opiniemakers, politici en beleidsmakers in onze Nederlandse, en in elke andere Westerse, samenleving.