Cultuur- en Gendersensitief werken vanuit Beschermjassen

Dirck van Bekkum verzorgde 11 december 2017 een workshop ‘Jonge Mannen als Klokkenluiders’ op de slotbijeenkomst van het project Cultuur Sensitieve Zorg Nijmegen. Het meerjaren project kwam tot stand door samenwerking van Stichting Het Inter-Lokaal & Tandem, de Radboud Universiteit en Stichting Driestroom Nijmegen.

Dirck werkt al vele jaren samen met Kiltyn Tjin A Djie van Bureau Beschermjassen en ontwikkelde met haar en andere collega’s het Transitiemodel. In zijn workshop als ‘klinisch’ antropoloog benadert ‘stoornissen’ en afwijkend gedag van jonge mannen als klokkenluidende signalen van ‘systeemfouten’ in de instituties waarin zij volwassen worden.

Klik HIER voor een abstract van de workshop