Heel zijn = gezond zijn

Gezondheid wordt in verschillende culturen anders beleefd en onderhouden. In onze westerse cultuur ligt meer nadruk op ziek zijn, beter worden en genezen zijn dan op gezond zijn en blijven.

In de Chinese geneeskunde bijvoorbeeld is meer aandacht voor voorkomen van ziek zijn en daarbij is de juiste voeding/kruiden een belangrijke therapie. Onderscheid tussen lichamelijk, mentaal en ziels-ziek zijn is daar veel minder dan bij ons.

In de Zuid-Amerikaanse geneeskundes speelt zielsverlies een belanrijke rol in verlies van gezondheid. Susto is een ziektebeeld waarbij men ‘…gelooft dat de ziel wordt gescheiden van het lichaam door een angst ervaring. Het is een ‘sociale aandoening’ met sociale symptomen: isolatie, sociale fobieën, uitsluitingsangsten. De gevolgen hiervan zijn gewichtsverlies, verlies van eetlust, onrustige slaap, depressie, apathie, moedeloosheid en introversie (van den Berg 2012, 6).

Voor de sociale oorzaken en sociale symptomen van lichamelijke klachten is, in tegenstelling tot in vele oorspronkelijke culturen, in onze westerse cultuur weinig aandacht.

Terwijl langzamerhand ook in westerse samenlevingen het besef groeit dat als je sociaal geisoleerd raakt of sociaal gemeden/uitgestoten wordt (pesten, psychische stoornis, racisme) dat directe invloed op je geestelijke en lichamelijke gezondheid heeft.

Dirck van Bekkum (auteur van deze site) werkte 30 jaar in, met en voor instellingen voor  jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en publiceerde vele artikelen en hoofdstukken in handboeken.

Voor een artistieke manifestatie van transculturele concepties van gezondheid zie ‘Schele havik TERUGKERENDE VERLOREN KRACHTEN 1996

Voor een wetenschappelijk conceptie van transculturele gezondheid zie Bekkum Lichaam Geest Ziel als Kwetsbare Balans 2001