in peergroepen

Van alle sociale relaties houden liefdesrelaties onze families, onze gemeenschappen en onze individuele levens het sterkst op gang.

Een onderschatte plek waar jongeren thuiskomen zijn hun peergroepen.

Tijdens hun volwassenwording voelen jongens en meisjes zich vreemd tussen kinder- en volwassen werelden. Bij leeftijdsgenoten voelen zij zich geen uitzondering maar hetzelfde en vergelijkbaar.

Zonder peergroepen is het voor jongeren moeilijk volwassen werelden binnen te komen. Daar vieren ze permanent hun eigenheden en leren zich als volwassene te gedragen.

Waar heel veel jongeren in Europa naar zoeken maar nauwelijks meer vinden zijn plekken waar vertrouwen breed, diep en gewoon is. Al drie generaties zijn wij/zij in hun hitchhiking, hun backpacking, hun wereldreizen, hun vrije jaar en hun werkvakanties op zoek naar iets wat hier niet (meer voldoende) is.

Uitzonderlijk belangrijke vormen van thuiskomen zoeken en vinden jongeren in house-parties en dance-events. Daar vinden ze waar we hier in Europa bang voor geworden zijn en in inheemse volken nog wel in allerlei vormen voorkomt: trance & andere transcedente vormen van bewustzijn.

In 1998 schreef ik een paper over liminele ervaringen waar jongeren, ook ik in mijn jeugd, naar  op zoek waren: trance ervaringen waarin je diep welbevinden en weten vindt waarom jij hier bent wat je hier komt doen (Van Bekkum 1998).

Veel experimenteel zoeken van vooral jongens en jonge mannen gaat over avontuurlijke dingen doen zoals gebruik van geestverruimende middelen in combinatie met fysieke beproevingen (Verslaving en Trance; Van Bekkum 1998).

Dat zijn precies de werkzame bestanddelen van initiatierituelen vertaald naar individueel niveau:

  1. wat heb ik, als deze, unieke, man, te bieden aan mijn gezin, familie, onze gemeenschap, aan deze wereld.
  2. waar hoor ik bij en waar niet bij, waar hoor ik thuis?
  3. wat is het juiste wat ik kan (hoor te) doen en wat kan absoluut niet?
  4. hoe kan ik met mijn mannelijke kracht/kwetsbaarheid thuiskomen bij een vrouw?
  5. Hoe kan ik mijn biologisch-gedreven sexuele impulsen sociaal maken?
  6. Hoe kan ik mijn biologisch-gedreven agressie (testosteron) impulsen sociaal maken?
  7. hoe kan ik mij, zonder enige twijfel en aarzeling, regelmatig diep thuis leren voelen: alleen en met andere mannen?

Over hoe werkzame bestanddelen van peergroepen en initiatierituelen te gebruiken in urbane contexten schreef ik verschillende artikelen:

a) De transitionele wereld van jongeren: een beleidskader jeugdzorg (1998).

b) Rites of passages als ondersteuning bij volwassenwording (1998)

c) Gevraagd: initiatierituelen voor jonge mannen (2002)

d) Maken Seks en Geweld de Man (2006)

e) Rite of Passage programma in jeugdpsychiatrie (2007)