in relaties

Van alle sociale relaties zijn het liefdesrelaties die onze families, onze gemeenschappen en onze individuele levens op gang houden.

Als die relaties goed en geborgen zijn komen we echt thuis.

Het verlangen naar thuiskomen/samenzijn is nog altijd groot in westerse contexten. Luister b.v. naar lied ‘Holding me‘ van Anouk & Douwe Bob (2015)

Op ons werk, in de kroeg, tijdens het sporten kunnen we thuishoren maar komen we meestal niet echt thuis.

Vriendschappen kunnen veel geborgenheid bieden. Maar als er thuis, op school, op straat te weinig warmte is zijn die vriendschapsbanden niet voldoende om optimaal volwassen te worden.

Levenslange vriendschappen, ook binnen families, zijn in westerse samenlevingen waarschijnlijk ruimtes waar veel diep thuiskomen plaatsvindt.

Veel gelovige mensen komen thuis in hun relatie met hun mannelijke en vrouwelijke goddelijke opperwezens.

In veel niet-westerse culturen komen mensen thuis in hun verbinding met hun persoonlijke animal ally en hun clan-totemdier.