Trickster verbindt meervoudige werkelijkheden

Het bestaan van de bedrieger is vreemd voor de meeste westerlingen.

Het kost tijd en inspanning om deze cruciale menselijke ervaring te vatten.

De trickster is een belangrijk ingrediënt voor de First Nations om transgenerationele Family & Community Continuity (FCC) te scheppen en te onderhouden. zie voor FCC:2015 Van Bekkum Abstract Family and Community Continuity Permanence and Transition.

Paul Radin was de eerste antropoloog die uit de eerste hand onderzocht wat de bedrieger is en doet (1956).

Een meer hedendaagse studie is van George P. Hansen (The Trickster and the Paranormal 2001).

Elke bestaande cultuur in de wereld heeft een aantal opvattingen over ‘andere’ onzichtbare en immateriële werelden. Hemel, hel en de wereld van de doden zijn westerse opvattingen.

De meeste inheemse volkeren geloven dat contact met andere realiteiten, zoals de werelden van de voorouders en ongeboren, noodzakelijk is om te overleven als gemeenschap en familie.

De meeste Chinese en Japanse gezinnen hebben heiligdommen in hun huizen te blijven in contact met hun naaste en verre voorouders. Alle, in het bijzonder westerse, mensen hebben diepe angst voor deze ‘andere werkelijkheden’.

In veel kleinschalige inheemse gemeenschappen in Noord- en Zuid-Amerika verleiden bedriegers om mensen in deze verschillende werelden te verbinden.

In onze westerse samenlevingen geven wij ons over aan cabaretiers, aan geestverruimende middelen, aan DJ’s/dance-events, aan religieuze vieringen en aan carnavalsrituelen om in andere werkelijkheden te geraken.