Tao heeft geen taal

(Dis) claimer

Indien deze site serieuze waarde voor u krijgt, verlaat hem en bezoek hem niet weer.

Taal, zeker geschreven teksten, leiden niet tot wijsheid.

De tekst Tao van Lao Tzu begint met de zinnen:

Het Onuitsprekelijke, waarover wordt gesproken, is niet het eeuwige Onuitsprekelijke

Een naam voor het Onnoembare, is maar een naam

De Onnoembare is wat alles wat het is

Door het benoemen van dingen verdeel je het Ondeelbare

Onderweg naar satori, nirwana, om persoonlijke verlichting te bereiken adviseert Boeddha: ..als je op onderweg de Boeddha ontmoet, dood hem…

Ludwig Wittgenstein zegt in zijn Tractatus Logico Philosophicus:

Mijn stellingen dienen als toelichtingen op de volgende manier: iemand die me begrijpt herkent ze uiteindelijk als onzinnig. Hij heeft ze gebruikt – als sporten – om voorbij die stellingen te klimmen. Hij moet, om zo te zeggen, de ladder weggooien nadat hij die opklom…. waarvan men niet spreken kan, moet men zwijgen.

Zen beoefenaar Gregory Bateson ( 1972) herhaalt Alfred Korzybski’s (1931) decentreert ons talige antropomorfisme : De kaart is niet het gebied

Wanneer we deze claims op de menselijke wijsheid serieus nemen dan is taal is geen snelweg, maar eerder een dorpsweg, tot kennis.

Nogmaals… indien deze site enige waarde krijgt voor u verlaat hem en keer niet terug.

Toc kunnen wij mensen zonder taal onze (huidige hachelijke) positie als mensheid niet begrijpen en dragelijker maken.

Om uiteindelijk opnieuw te synchroniseren met Kosmische-Natuur patronen, cycli, transities, systemen, processen dienen we onze loden last van taal los te laten.

Taallloos worden is een pad naar verlossing, verlichting en leren lachen om jezelf en onszelf.

Bateson beweert in zijn artikel over Style, Grace and Information in Primitive Art ( 1967) dat het maken/ervaren van kunst een snelweg is om te weten en onze wereld te begrijpen.

Mijn paper ‘Beauty and Grace in Making Artifacts‘ ( 2015) probeert dit punt te maken.

Waarschuwing…laat u niet misleiden door taalgedoe in filosofie en sociale wetenschappen. Het onmisbare werkelijkheden, maar ze kunnen u een dwaalspoor brengen.

Paradox: een, goed getaald, verhaal dat u in een andere toestand en andere werelden brengt kan een middel zijn om in de buurt van de Tao te komen.