Gestokte en incomplete cirkels/transities

Vastgelopen spanningen, broulliages, en  pijnlijke of ondraaglijke verliezen in Nederlandse gezinnen (kinderen of een van de ouders overleden) monden niet zelden uit in gestokte of incomplete transities (levensfaseovergangen). Harmonische (helende) patronen  in sociale systemen kunnen veranderen in ‘duivelse (beschadigende) spiralen‘.  Levensfaseovergangen die onvolledige verwerkt worden komen in (on)verwachte vormen terecht in volgende generaties (Contextuele Benadering Nagy 2012). Onderling warm verbonden leden van gezinnen, families, teams en organisaties kunnen daardoor in relatief korte tijd onveilig worden en uit elkaar vallen. Voor een aantal leden kan fragmentatie van die systemen leiden tot allerlei emotionele, sociale en psychische klachten. Iemand die weinig, kwalitatief warme, bindingen onderhoudt is een kwetsbaar mens.

Kinderen van gescheiden ouders scheiden vaker dan kinderen uit ‘heel blijvende’ huwelijken/relaties. Wij hebben weinig effectieve manieren om vastgelopen relaties weer heel te maken. We geven miljoenen uit aan (onderzoek naar en) signaleren van huiselijk geweld maar kennen geen programma’s voor organiseren van huiselijke harmonie. Uitzondering: ervaren familietherapeut Urmy Macknack geeft workshops Huiselijke Harmonie (Domestic Harmony).

Alles in de natuur en kosmos in permanent in verandering. Transities (faseovergangen) spelen daarin een centrale rol. Het transitiemodel (van Bekkum ea 2016) dat de afgelopen decennia in Nederland vanuit therapie/onderijs praktijken is ontwikkeld biedt taal en manieren op stollingen in jezelf,  in je familie, in je team en in je gemeenschap weer vloeiend te maken.

Als het wijdere (familie/sociale) systeem en ontwrichtende gebeurtenissen in vorige generaties niet betrokken worden kan de verwerking haperen en onnodig lang duren. En kunnen leden van het systeem last houden van allerlei klachten.

Antropologen (die soms ook therapeut zijn) doen veel onderzoek hoe grootfamilies (extended families) buiten Europa via overgangsrituelen gevaarlijke spanningen en gevolgen van ondraaglijke gebeurtenissen oplossen.

Op deze site, bij Bureau Beschermjassen en bij het Marjon Arends Instituut vind je veel informatie en literatuur  hoe in stedelijke (multiculturele) contexten werkzame bestanddelen van helende en overgangsrituelen toepasbaar zijn in theraeutische, zorg-, onderwijs- en eigen familie contexten.