SCHAARSE HUMOR EN ZELFIRONIE

Humor en zelfironie zijn uiterst schaars in tijden van conflicten, oorlog, welvaart en voorspoed ‘

Vooral zelfironie en empathie nemen de benen waar veel mannelijke ego’s samenklonteren.

Vele perspectieven zijn mogelijk, en nodig, om ons huidige lot als mensheid te duiden.

Welke nog ontbreekt is misschien de volgende:

…Vrouwen lijken het inderdaad, na circa 6000 jaar mannelijke hegemonie, genoeg te vinden.

Daaruit ontstaat een nieuw evenwicht tussen mannen en vrouwen op wereldschaal in alle contexten en geledingen.

Als we dat beeld voor even vasthouden kan een patroon opdoemen waarin mannen, tegen beter weten in, zich op veel plaatsen in de wereld amechtig vastklampen aan hun wankelende privileges.

Zoals in het prille VS kabinet (2017), het Chinese Volkscongres, het Kremlin, de statelijke en markt oligarchen en in de dictatoriale impulsen op veel plekken in de wereld.

Gewone families en oorspronkkelijke culturen over de hele wereld worden ontwricht, gemangeld, verbannen en gefragmenteerd. Terwijl oude dynastieën (sterke familiesystemen) zich opnieuw uitvinden en (oude/nieuwe) oligarchen (machtige patriarchale families) proberen dynastieën te vormen. (zie de tv drama’s Victoria, Dynasty, Miljardair Fairs, etc..).

Kan dat patroon geduid worden als stuiptrekkingen van zes millennia ontsporende mannelijke dominanties?

Omdat zij zich niet meer door vrouwen konden laten leiden?

Kunnen we het alsjeblieft weer meer samen gaan doen?…

Nieuwe Mannen Manen Volgend