congruentie

Congruentie is een belangrijk concept in communicatietheorie en familietherapie. Hoe meer congruentie in communicatie tussen mensen En grotere systemen) hoe effectiever en ‘veiliger’ interacties en samenwerking worden. Veel familie, school, publieke en ook media contexten zijn in Nederland vanuit dit perspectief incongruent en daarom voor menselijk samenzijn onveilig en belasten optimaal leren voor kinderen/jongeren.